Urząd Gminy Białobrzegi
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 28 
Uchwała Nr XXVI/198/2017
Uchwała Nr XXVI/198/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2017 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 1.07 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-06-29 13:13
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-07-06 13:13
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-07-06 13:14
Uchwała Nr XXVI/197/2017
Uchwała Nr XXVI/197/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2017 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum wsi Białobrzegi Gmina Białobrzegi Powiat Łańcucki Województwo Podkarpackie

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 926.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-06-29 13:12
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-07-06 13:12
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-07-06 13:12
Uchwała Nr XXVI/196/2017
Uchwała Nr XXVI/196/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2017 r.  o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 28.74 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-06-29 13:09
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-07-06 13:09
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-07-06 13:09
Uchwała Nr XXVI/195/2017
Uchwała Nr XXVI/195/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2017 r.  o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 28.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-06-29 13:07
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-06-29 13:07
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-07-06 13:07
Uchwała Nr XXVI/194/2017
Uchwała Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2017 r.  w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych, wynikających z rozliczenia podatku  od towaru i usług związanego z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach.

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 45.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-06-29 13:05
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-07-06 13:05
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-07-06 13:06
Uchwała Nr XXVI/193/2017
Uchwała Nr XXVI/193/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2017 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi.

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 399.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-06-29 13:03
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-07-06 13:03
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-07-06 13:04
Uchwała Nr XXVI/192/2017
Uchwała Nr XXVI/192/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2017 r.  w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2017 r.
 

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 311.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-06-29 13:01
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-07-06 13:01
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-07-06 13:02
Uchwała Nr XXVI/191/2017
Uchwała Nr XXVI/191/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2017 r.  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białobrzegi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 34.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-06-29 12:54
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-07-06 12:54
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-07-06 12:55
Uchwała Nr XXVI/190/2017
Uchwała Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białobrzegi za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za rok 2016

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 20.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-06-29 12:53
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-07-06 12:53
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-07-06 12:53
Uchwała Nr XXV/189/2017
Uchwała Nr XXV/189/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 kwietnia 2017 r.  w sprawie  zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 257.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-04-28 09:02
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-05-05 09:02
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-06-19 14:48
Uchwała Nr XXV/188/2017
Uchwała Nr XXV/188/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 kwietnia 2017 r.  w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2017 rok

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 259.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-04-28 08:59
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-05-05 08:59
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-05-05 09:00
Uchwała Nr XXV/187/2017
Uchwała Nr XXV/187/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 kwietnia 2017 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 21.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-04-28 00:00
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-05-05 08:57
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-05-05 08:58
Uchwała Nr XXV/186/2017
Uchwała Nr XXV/186/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 kwietnia 2017 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 21.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-04-28 08:55
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-05-05 08:53
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-05-05 08:56
Uchwała Nr XXIV/185/2017
Uchwała Nr XXIV/185/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 marca 2017 r.  w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2017 rok

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 168.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-03-31 12:46
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-04-04 12:46
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-04-04 12:46
Uchwała Nr XXIV/184/2017
Uchwała Nr XXIV/184/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 marca 2017 r.  w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białobrzegi

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 3.41 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-03-31 12:44
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-04-04 12:44
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-04-04 12:44
Uchwała Nr XXIV/183/2017
Uchwała Nr XXIV/183/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 marca 2017 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. RODZINA -WSPÓLNA PRZESTRZEŃ realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.4 poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej RPO WP 2014-2020

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 30.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-03-31 12:33
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-04-04 12:33
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-04-04 12:34
Uchwała Nr XXIII/182/2017
Uchwała Nr XXIII/182/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białobrzegi na rok 2017.

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 109.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-02-28 15:02
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-03-03 15:02
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-03-10 11:52
Uchwała Nr XXIII/181/2017
Uchwała Nr XXIII/181/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie funduszu sołeckiego

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 17.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-02-28 14:00
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-02-03 15:00
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-03-03 15:01
Uchwała Nr XXIII/180/2017
Uchwała Nr XXIII/180/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości  mienia komunalnego w miejscowości Białobrzegi.

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 23.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-02-28 14:59
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-03-03 14:59
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-03-03 15:00
Uchwała Nr XXIII/179/2017
Uchwała Nr XXIII/179/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości  mienia komunalnego w miejscowości Białobrzegi.

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 23.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-02-28 14:58
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-02-03 14:58
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-03-03 14:58
Uchwała Nr XXIII/178/2017
Uchwała Nr XXIII/178/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Białobrzegi.

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 25.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-02-28 14:57
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-03-03 14:57
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-03-03 14:57
Uchwała Nr XXIII/177/2017
Uchwała Nr XXIII/177/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie  zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach.

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 26.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-02-28 14:52
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-03-03 14:52
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-03-03 14:54
Uchwała Nr XXIII/176/2017
Uchwała Nr XXIII/176/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie  zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi.

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 416.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-02-28 14:50
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-03-03 14:50
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-03-03 14:55
Uchwała Nr XXIII/175/2017
Uchwała Nr XXIII/175/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągania zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy na realizację projektu „RODZINA – WSPÓLNA PRZESTRZEŃ”.

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 31.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-02-28 00:00
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-03-03 14:49
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-03-03 14:51
Uchwała Nr XXIII/174/2017
Uchwała Nr XXIII/174/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2017 rok

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 285.74 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-02-28 00:00
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-03-03 14:47
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-03-03 14:56
Uchwała Nr XXIII/173/2017
Uchwała Nr XXIII/173/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „RODZINA – WSPÓLNA PRZESTRZEŃ” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.4 poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej RPO WP 2014-2020.

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 27.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-02-28 14:44
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-03-03 14:44
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-03-03 14:45
Uchwała Nr XXIII/172/2017
Uchwała Nr XXIII/172/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
 

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 51.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-02-28 00:00
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-03-03 14:39
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-03-03 14:43
Uchwała Nr XXIII/171/2017
Uchwała Nr XXIII/171/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białobrzegi, zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 40.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-02-28 14:39
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-03-03 14:39
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-03-03 14:41
Uchwała Nr XXIII/170/2017
Uchwała Nr XXIII/170/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Białobrzegi na okres od 1 września 2017 do maja 31 sierpnia 2019 r.

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 60.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-02-28 14:37
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-03-03 14:37
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-03-03 14:38
Uchwała Nr XXII/169/2017
Uchwała Nr XXII/169/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2017 r.  w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych

Załączniki:

Link do dokumentu Typ pliku: pdf 26.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi - Rada Gminy Białobrzegi2017-01-31 14:14
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-02-02 14:14
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 2017-02-02 14:15
Urząd Gminy Białobrzegi
Urząd Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi , tel. (17) 224-52-27 , e-mail: urzad@bial.regiony.pl
Wygenerowano: 15 listopada 2019r. 00:48:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.